Skip to main content

Pris

Dygn söndag-torsdag 1000 kronor
Dygn fredag eller lördag 1200 kronor
Storhelger 2000 kronor/dygn (påskafton, midsommar, julafton, nyår)

Bastuvagnen

 • Bastun står på ett bromsat släp
 • Högsta tillåtna hastighet är 80 km/h
 • Vagnens totalvikt är 1300 kg, b-körkort
 • Hyrestagaren hämtar själv vagnen

Uppställning

 • Vagnen skall stå på plan och fast mark på säkert avstånd från byggnader och andra ekipage
 • Fäll ned stödbenen innan ni går in i bastun

Ved/eldning

 • Ved ingår inte i priset
 • Man tänder som i en kamin, dvs braständare och tidningspapper går bra att använda men inte tändvätska, dra ut asklådan en aning till elden tagit sig
 • bastun är varm på 20-30 minuter
 • Man får absolut inte släcka elden med vatten utan låt den självslockna

Säkerhet

 • Hyrestagaren ansvarar för att vagnen används på ett säkert sätt
 • Ha tillgång till vatten i och utanför vagnen
 • Kaminen blir het, även rökröret och värmestrålningsskyddet
 • Vid brännskada kyl omgående under kallt vatten, är skadan allvarlig uppsök läkare
 • Ta inte med lättantändliga kläder eller annat lättantändligt material in i bastun.
 • Barn skall hållas under uppsikt, kaminen är het
 • Alkoholkonsumtion får endast förekomma i sådan mängd att samtliga deltagare är införstådda med att de befinner sig i en bastu och att det i en sådan finns det en kamin som är het. Detta gäller även den som sköter eldandet och ordningen i vagnen
 • Bastning sker på egen risk

Hygien

 • Lämna smutsiga kläder utanför bastun
 • Sitt på en handduk eller liknande för hygienens skull
 • När ni bastat färdigt, skura lavarna med såpan vi skickat med

Ansvar

 • Hyrestagaren ansvarar för skador som uppkommer på grund av felaktig hantering

Hämtning/Retur

 • Hämtas efter 13:00, returneras senast 11:00
 • Vid återlämning/hämtning skall vagnen vara städad
  Om städningen inte är väl genomförd debiteras hyrestagaren 500 kr